Retourneren is alleen mogelijk op de volgende voorwaarden:

  • Maximaal 14 dagen na ontvangsdatum
  • Mits er niet geknipt is in de te retourneren producten

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Zoek uw bestelling dan op in uw account om de return aanvraag in te dienen.

Herroepingsrecht

De bovenstaande wetgeving qua herroepingsrecht geld alleen voor particulieren, niet voor bedrijven , instellingen, stichtingen of verenigingen. Bedrijven, instellingen stichtingen en verenigingen hebben geen bedenktijd en recht op retour mits aantoonbare redenen.
Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 49 en volgende van 6 april 2010) heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. De afnemer moet op voorhand Wouters Textiles inlichten over het feit dat er een verzending zal worden teruggestuurd.

Het terugsturen van de geleverde zaken is geheel voor eigen rekening en risico van de afnemer. Indien de afnemer na afloop van de termijn van 14 dagen de geleverde zaken niet aan Wouters Textiles heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Terugzending van de zaken kan alleen in de originele of gelijksoortige verpakking en zonder enige gebruikssporen (vlekken, beschadigingen, enz.).